Izjava o odgovornosti in pravna obrazložitev

Pomembno je poudariti. da vse storitve in aktivnosti niso nadomestilo klasičnih medicinskih pristopom in jih uporabnik (stranka) uporablja na lastno odgovornost. Izvajalec (Marjan Rijavec) se zavezuje k doslednemu in natančnemu delu, visoki strokovnosti ter etičnosti na vseh dotičnih točkah sodelovanja.

Obvestilo in razjasnitev uporabljenih izrazov:

Izraz ENERGIJSKA PSHIOTERAPIJA nima nobene veze s klasično psihoterapevtsko vejo in se smatra kot alternativna veja, ki pa uradno ni priznana, kljub temu, da je nastala tisočletja pred klasičnimi vejami. Izvajalec se poslužuje certifikatov za izvajanje Energijske Psihoterapije po sistemu Pranic Healing & Theta Healing ter ostalih alternativno-energijskih metod. Poudariti je potrebno, da z izrazom ENERGIJSKA PSIHOTERAPIJA izvajalec zgolj poimenuje alternativne pristope delovanje, na ljudem razumljiv način. Izraz ENERGIJSKA PSIHOTERAPIJA se uporablja kot poimenovanje, da gre za alternativni pristop (ENERGIJSKA), izraz (PSIHO TERAPIJA) pa pomeni, da je energijsko delo usmerjeno in specializirano v PSIHO posameznika. Tako imenovan izraz je smatran kot generičen saj gre za TERAPIJO PSIHE, ki pa vključuje delo z občutki, prepričanji, preteklostjo, miselnimi vzorci, navadami in vse kar spada zraven. Po tovrstnih dejstvih se lahko smatra in spozna, da beseda PSIHOTERAPIJA ni v domeni nikogar in le zgolj opredeljuje ter definira način delovanja, ki je usmerjen kot omenjeno v čustveno/mentalni aspekt posameznika. Kar želi izvajalec opozoriti ter opomniti v tem odstavku je, da gre besedna zveza ENERGIJSKA PSIHOTERAPIJA izključno za drugačno poimenovanje alternativnih pristopov (katere izvaja), ki množici hitreje in natančneje predstavi kakšne storitve v osnovi izvajalec ponuja. V osnovi so vsi alternativni izvajalci, ki se v svojem delu dotikajo prepričanj, travm, vedenjskih vzorcev itd..PSIHO TERAPEVTI. Energijska psihoterapija nima povezave s klasično psihoterapijo, ki je poznana in standardizirana. Po sami razčlenitvi besede, pa si besedne zveze PSIHO TERAPEVT ne more lastiti nihče, saj opisuje način dela in ne naziva.

Z izražanjem in uporabo izraza Energijska psihoterapija izvajalec ne škoduje, ne žali niti ne ogroža nikogar.  Po 19. členu splošne deklaracije o človekovih pravicah (Svoboda govora), se lahko vsak posameznik s samostojno dejavnostjo opredeli na trgu dela, kar se najbolj natančno da. To je odgovorno in pomembno.

Izvajalec se zaveda svojih omejitev pri delu z ljudmi in v primeru, da izvajalec vidi, da stanje posameznika presega njegove kompetence, ga preusmeri k osebnemu zdravniku, center za socialno delo ali druge potrebne organe, ki so bolj kvalificirani za to. Izvajalec se zavezuje k pravičnosti in dobremu delu za ljudi. Javno mnenje izvajalca o klasičnih vejah psihoterapije in klasične medicine je pozitivno ter cilja k združenju ter integraciji.

Stranke uporabljajo storitve ter vse aktivnosti na lastno odgovornost.