4. POGLAVJE (str. 25)

Naslov poglavja: Karkoli si želim, lahko dosežem!
Teme poglavja:
– Moč branja
– Univerzalni Zakoni
– Kaj je namen
– Kaj je moč
Moč branja je izjemna. Prednost knjig pred video vsebinami so zelo očitne in sicer s prebiranjem knjige je naše višje čutno razmišljanje, lahko rečemo tudi domišlija veliko bolj dejavna in aktivna. Zanimivo bi bilo opraviti sliko možganskega delovanja med gledanjem Istega filma in knjige. Pri branju knjig dobesedno veliko bolj “potujemo” po notranjih svetovih in razvijamo notranje, subtilne mišice, katere so pri filmu bistvo bolj mirujoče.
Zakoni vesolja oz. univerzalni zakoni so dejanski, ekzaktni in neizpodbitni. Če verjamemo v zakon gravitacije ali ne to ne spremeni dejstva. Zakoni so na mestu z razlogom in lahko se jim upiramo ali pa vrežemo njihovo moč oz. način delovanja in živimo polnejše življenje.
Kaj sta namera in moč Namera je v resnici naša izhodiščna točka s katero “vstopimo” v določen odnos, projekt, idejo. V resnici g re za vstopnico. Torej s kakšno vibracijo vstopim v ta odnos. Iz občutka strahu in pomankanja ali iz občutkov radosti in veselja? Sama namera je SEME katerega zasejemo in kvaliteta semena vpliva na končni rezultat. Naša namera se manifestira kot skozi sam proces dogajanja in ob večjih zapletih se je koristno vrniti na začetek in vprašati zakaj je prišlo do tega, zakaj sem se odločil iti v ta odnos, ta posel, projekt. ZAKAJ? Ponovno smo pri ZAKAJ!

DNEVNI IZZIV


S kakšno namero sem se spustil/ spustila v trenutni odnos?
Zakaj sem v tem odnosu?
Zaradi česa sem bil/bila v preteklih odnosih? Kaj je bil razlog?
Kaj je bila moja osnovna namera iz vidika občutkov?
Sem šel/šla v odnos iz strahu, jeze, osamljenosti ali radosti, priložnosti in veselja?

Se poslušamo v naslednjem poglavju!

Naslednje poglavje (5. Uspeh je moja naravna pravica >>>)

About Author

Marjan Rijavec

Marjan Rijavec

Specializiran na področju Energijske Psihoterapije s katero ljudem pomaga ozavestiti ter razbliniti stare vzorce in omejujoča prepričanja. Opolnomočenje, jasnost in transformacija.