8. POGLAVJE (str. 29)

Naslov poglavja: Vedel sem za doslednost zakona privlačnosti
Teme poglavja:
– Pretekla življenja in karma
– Občutek premaganosti
– Občutek strahu in odnosi
– Vstopanje v projekt/dan skozi energijo zabave
– Revščina in Bogastvo
Najboljša refleksija oz. vpogled v svojo preteklost dobimo tako, da pogledamo svoje trenutno stanje, svoje odnose, svoje zdravje, počutje, finančno stanje, notranje zadovoljstvo itd…Predvsem pa so tisti odnosi, ki nam zrcalijo in “mečejo” ven različne vzorce na katerih lahko potem radostno delamo :)) V tem poglavju tudi govorimo o občutku premaganosti, kako nam onemogoča pritegniti prijetnejše situacije v življenju. Samo govor nastrojen proti sebi, torej destruktiven govor je tisti, ki nam onemogoča pritegniti bolj primerne ljudi, priložnosti, situacije v življenje. S kakšno vibracijo vstopamo v odnos igra ključni rezultat na naš rezultat. Naša začetna vibracija je temelj našega nadaljnega delovanja. Revščina ni del nas ker bi bili manj vredni, ampak ker mi mislimo o tem da smo revni in ubogi ter nas potem obilje in denar ne moreta najti, saj v resnici kričimo ravno nasprotno. Naš način razmišljanja so v resnici očala skozi katere vidimo svet okoli sebe.)
Naslednje poglavje (9. Kaj mislimo z besedo VIBRACIJA? >>>)

About Author

Marjan Rijavec

Marjan Rijavec

Specializiran na področju Energijske Psihoterapije s katero ljudem pomaga ozavestiti ter razbliniti stare vzorce in omejujoča prepričanja. Opolnomočenje, jasnost in transformacija.