Svetla Prihodnost Mladih

O projektu

Svetla Prihodnost Mladih je projekt pri katerem opolnomočimo tri ključne akterje, ki vplivajo na razvoj otrok.

Otroke, Starše in Učitelje v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

Glavno sporočilo ter cilj projekta je odraslim predstaviti pomembnost ter vpliv naših misli in občutkov na otrokovo počutje, vedenje, psihološko kot tudi kognitivno stanje.

Naše misli, občutki, besede in dejanja odraslih ustvarjajo realnost otrok. Ne realna pričakovanja, mentalna kritičnost in nenehna subtilna želja po tem, da je otrok “še boljši” so eni izmed glavnih hromilcev otrokove samopodobe, čustvenega počutja in njegove prihodnosti. S projektom želimo pripeljati višjo stopnjo zavedanja med odrasle “kako v resnici misel vpliva na otroka ali učence.

Ta pojem smo poimenovali “čustveno-mentalna odgovornost odraslih”.

Skozi predavanja, mentorstva, pogovore in terapije, s spletnimi tečaji in različnimi eksperimenti znotraj projekta opolnomočimo otroke, starše in učitelje. Sama vsebina temelji na razumevanju psihe človeka skozi alternativne pristope in znanja energijske anatomije, subtilnih teles in anatomije miselnih form.

Vabljeni vsi starši in predvsem učitelji, ki želite izboljšati vedenjsko-psihološko stanje otroka ali vaših učencev.