Psihoterapija za zaposlene in podjetja

Psihoterapija za zaposlene: Izboljšajte duševno zdravje zaposlenih in povečajte učinkovitost.

Psihoterapija za zaposlene je v velikem porastu. Želeli ali ne osebni izzivi od zdravja, težkih odnosov, smrti v družini, ločitve, itd…vplivajo na učinkovitost zaposlenih v vašem podjetju. Cilji novodobnega in perspektivnega delodajalca se spreminjajo oz. nadgrajujejo. Eden izmed ciljev podjetja je tudi, da ponudi svojim zaposlenim možnost, da razrešijo tudi svoje osebne izzive. Če bi zaposleni delali le 2 uri na dan za podjetje to ne bi bila odgovornost delodajalca. A ker smo v službi po 8 ur ali več in ker se od zaposlenih pričakuje visoko učinkovitost ta odgovornost deloma pade tudi na delodajalca, saj polovico dneva zaposleni preživi v podjetju. In po več kot 3000 uspešnih srečanjih je v 65% razlog za izgorelost in osebne izzive prav intenzivnost na delovnem mestu. Psihoterapija in coaching za zaposlene je novodobna oblika terapevtskega pristopa, ki ima ključno vlogo pri razreševanju osebnih in poslovnih izzivov.  Gre za moderno obliko coachinga in psihoterapije, ki pomaga eni ali več zaposlenim znotraj podjetja sistematično razrešiti osebne izzive, ki se kažejo kot upad učinkovitosti na delovnem mestu, nemotiviranost, konflikti znotraj kolektiva, zamujanje, odlašanje in ostale nevšečnosti.

Čuječa, skrbna podjetja poskrbijo in ponudijo zaposlenim možnost razreševanaj tudi osebnih izzivov. Tako kot je masaža na delovnem mestu postala nekaj povsem normalnega, postaja coaching oz. čustveno/mentalna podpora zaposlenim na delovnem mestu nekaj povsem normalnega. Še posebaj, ker preživimo toliko časa na delovnem mestu. Dolgoročna podjetja skrbijo za čustveno/mentalno zdravje zaposlenih, saj se zavedajo, da osebnega in kariernega aspekta v resnici ni mogoče ločiti. Do določene mere da, a ko stvar eskalira se vse skupaj preplete in nastane kaos. Temu kaosu po domače rečemo izgorelost ali burnout. Pri nekaterih tudi anksioznost, tesnoba, panični napadi, strah pred vožnjo, hiter utrip srca, kronična utrujenost, izguba volje, izolacija, nekateri pa tlačijo in skrivajo.

Predstavljam vam prednosti, ki jih prinaša psihoterapija za podjetja oz. psihoterapija za zaposlene:

Prednosti za zaposlene:

 1. Izboljšano mentalno in čustveno zdravje zaposlenih: Zaposleni se lahko soočajo z različnimi izzivi na delovnem mestu, ki lahko vplivajo na njihovo duševno zdravje. Psihoterapija za podjetja pomaga zaposlenim obravnavati stres, tesnobo in druge čustvene težave, kar vodi k izboljšanju njihovega počutja na delovnem mestu in izven njega. Naslovi se tudi osebne izzive, ki so v večini primerov jedro.
 2. Krepitev sposobnosti za obvladovanje stresa: S pomočjo terapevtskih tehnik in coachinga se zaposleni naučijo učinkovito obvladovati stresne situacije na delovnem mestu. To jim omogoča boljše obvladovanje pritiskov in izboljšuje njihovo produktivnost.
 3. Karierni napredek in motivacija: Psihoterapija za podjetja spodbuja samorefleksijo in razumevanje lastnih ciljev ter vrednot, kar omogoča zaposlenim bolj uspešno vodenje lastne kariere znotraj organizacije. Skozi proces se poveže njihovo osebno življenje in cilje ter organizacijo. Tako zaposleni uvidi povezavo med kariero in osebnim življenjem.

Prednosti za podjetje:

 1. Izboljšana učinkovitost in produktivnost: Zaposleni, ki se soočajo s čustvenimi ali osebnimi težavami, lahko izgubijo fokus in motivacijo za delo. Psihoterapija za podjetja omogoča, da se te težave obravnavajo, s čimer se poveča učinkovitost in produktivnost zaposlenih.
 2. Zmanjšanje konfliktov na delovnem mestu: Terapevtska obravnava in coaching zmanjšujejo možnost za nastanek konfliktov med zaposlenimi, saj se obravnava vir in izvor teh izzivov.
 3. Povečanje zadovoljstva zaposlenih: Ko podjetje pokaže skrb za dobrobit svojih zaposlenih, se povečuje tudi njihovo zadovoljstvo. Sodelovanje pri psihoterapiji kaže, da podjetje ceni zaposlene in se zavzema za izboljšanje njihovega počutja.
coaching in psihoterapija za vodsvteni kader, zaposlene, marjan rijavec

Dolgoročna investicija za podjetje:

Psihoterapija za podjetja predstavlja dolgoročno investicijo v organizacijo. Naložba v duševno zdravje zaposlenih se odraža v:

 1. Večji produktivnosti in donosnosti: Zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi duševnih težav vodi v večjo produktivnost in donosnost podjetja.
 2. Krepitev ugleda podjetja: Podjetja, ki se aktivno ukvarjajo s skrbjo za duševno zdravje svojih zaposlenih, pridobijo pozitiven ugled kot odgovorna in človeku prijazna organizacija.
 3. Večji lojalnosti zaposlenih: Zaposleni, ki se zavedajo, da jim podjetje nudi podporo in možnost za osebno rast, so bolj zvesti organizaciji in manj nagnjeni k menjavi dela.

Vpliv na lojalnost zaposlenega do podjetja in skrb za mentalno zdravje:

Psihoterapija za podjetja izkazuje skrb za dobrobit in mentalno zdravje zaposlenih, kar pozitivno vpliva na lojalnost zaposlenih do organizacije. Ko zaposleni vidijo, da se njihove duševne potrebe upoštevajo in obravnavajo, se bolj povežejo s podjetjem in se lažje identificirajo s skupnimi cilji.

V sklepnem razmisleku, psihoterapija za podjetja je vse bolj priznana in učinkovita metoda za izboljšanje delovnega okolja in blaginje zaposlenih. Investicija v to obliko podpore ima pozitiven dolgoročen učinek na produktivnost, odnose med zaposlenimi in celotno organizacijo ter gradi ugled odgovornega in človeku prijaznega podjetja. Skupaj ustvarjamo boljše delovno okolje, kjer se zaposleni lahko razvijajo in rastejo, tako osebno kot poslovno.

Primer iz prakse:

Peter je na zelo visokem položaju enega izmed večjih slovenskih podjetij. Ker je zaradi bolniških dopustov veliko dela padlo nanj in ker ima doma hčer z težko boleznijo, ki ga obremenjuje, postaja vedno bolj tesnoben (zaradi občutka nemoči in strahu). To tesnobo in stres iz službe prinese domov in zaradi nemoči stresa ta stres na ženo skozi nepomembne konflikte. Podzavestno se tako olajša, a razburi s tem ženo, jo spravi v stres in jezo. In tako si podajata kritične misli in obsodbe, nastaja tišina in oddaljevanje. Hči, ki je bolna, to vidi in stanje se ji še poslabša. Peter že z muko vstaja, saj mu delovno mesto predstavlja obremenitev. Partnerski odnos je zelo načet, prav tako pa se stanje hčere slabša zaradi pritiskov med njim in ženo. Svojo nejevoljo prinese tudi na delovno mesto, kar se že odraža kot zmedenost, pozabljivost in upad efektivnosti. Predvsem pa oddaja slabo energijo na podrejene, kar prinese upad motivacije tudi pri njih, posledično pa manjši dobiček za podjetje. Peter si med malico po novem privošči tudi pivo pogostokrat tudi dva, da se razbremeni in rahlo otopi um.

Če Peter v takem stanju nadaljuje še nekaj mesecev, mu lahko razpade odnos in ogroženo bo njegovo delovno mesto. Kakšen je performance zaposlenega, ki je v procesu ločitve z bolno hčerjo in izgorel? Kakšen je vpliv takšnega zaposlenega na druge ljudi?

Ker ima relativno visok kredit in avto na lizing, si razhoda v odnosu ne more privoščiti, niti izgube dobrega delovnega mesta. Torej je tukaj tudi finančni pritisk. Zahvaljujoč podjetju, ki skrbi tudi za mentalno/čustveno zdravje zaposlenih je bil Peter priča celostni obravnavi. Skozi proces energijske psihoterapije in coachinga je Peter spoznal dinamiko celotne situacije, njihove vplive, trigerje in se zbližal s praktičnimi tehnikami čustvene/mentalne higiene, ki poskrbijo, da je na delovnem mestu kot tudi doma umirjen. Po domače rečeno, naučil se je upravljanjati lastno energijo, čustveno, mentalno in fizično. Vzgojen je bil v zelo delavno osebo, medtem ko skrb zase mu ni bila privzgojena, priučena. Tekom procesa se je znebil občutkov krivde si vzeti čas zase ter se odpočiti, ki so tudi bile povod v izgorelost. Tekom procesa so se tudi našli veliki stresorji v zunanjem okolju (nepotreben lizing za avto) in stresorji v notranjem okolju (prepričanja/miselne blokade). Naredil se je sistematičen načrt dela, kjer se je poenostavilo življenje Petra v zelo kratkem času. Peter se sedaj razume, razume jedrne vzroke zakaj je do vsega prišlo, razume zunanje in notranje aspekte situacije, ima orodja in sistematičen načrt, ki ga podpira da reorganizira svoje življenje na bolje.

Nauk tega primera je, da ne moremo ločiti osebnega in kariernega dela sebe. Želeli ali ne, slej ko prej se prepleteta in vplivata drug na drugega. In tega se novodobna podjetja zavedajo.

Kdo je primeren za psihoterapevtski/coaching proces?

Privilegij personalizirane obravnave imajo ponavadi zaposleni, ki so na ključnih mestih ali pa so v podjetju že več let in se srečujejo z osebnimi izziv. To so ključni členi podjetja v katere je vredno in smiselno vlagati, saj se vsi zavedamo kaj pomeni najti kvaliteten kader in ga upeljati, izjemno velik strošek. Seveda gre lahko skozi proces coachinga/psihoterapije vsak, ki mislite, da je tega potreben ali pa ima željo. V primeru konfliktov znotraj zaposlenih se podjetja odločijo za mediacijo. Obstaja tudi opcija skupinskih predavanj znotraj podjetja na tematiko obvladovanja energije, stresa, časa, produktivnosti, oz. po potrebi za razrešitev specifičnega problema znotraj podjetja. Za specifična vprašanaj in želje stopimo v kontakt.

 

Kdaj vzpostaviti kontakt in se odločiti za coaching psihoterapijo za zaposlene?

 • Ob izgorelosti, anksioznosti, depresija, kakršni koli izzivi opaženimi na delovnem mestu, ki izvirajo iz osebnega življenja ali poslovnega življenja.
 • Ko se zaposlen ali zaposleni soočajo z mentalno/čustvenimi izzivi (osebno ali poslovno)
 • Ko je v družini prišlo do nenadne izgube družinskega člana ali hujše bolezni in to vpliva na razpoloženje in produktivnost osebe.
 • Ob ali po ločitvah. Ali ko je oseba v toksičnem odnosu, ki vpliva že na njega/njo na delovnem mestu.
 • Ko ključna/e oseba oz. osebe želijo zamenjati službo a jih želite obdržati, ponudite jim strokovno pomoč.
 • Če želite, da prodajna ekipa postane bolj samozavestna, odločna in želite optimizirati prodajo.
 • Če opažate konflikte, nesporazume v podjetju, ki trajajo predolgo.

 

Kako poteka coaching oz. psihoterapija za zaposlene

Proces je sistematičen. Zajema poglobljen pogovor, kjer se definira glavni problem, cilj, poiščemo motivatorje ter najdemo vzroke za nastanek problema (problem solving). Delujem jedrno in ne simptomatsko, pogostokrat je jedro v prepričanjih posameznika, ki jih naslovimo in sistematično izruvamo. Temu se strokovno reče iskanje žarišč, ki sevajo in povzročajo problem. Skozi proces se sistematično potem ta žarišča odstranjuje in naredi plan dela kako jih hitro “reprogramirati”. Vsak dobi skripto, priročnik in orodja za samopomoč za doseganje specifičnega cilja. Proces se tudi meri in vrednoti z uspešnostjo. V procesu ste kot delodajalec vključeni in obveščeni o procesu, do tolikšne mere kolikor zaposleni, ki prejema terapijo želi.

 

Kje poteka coaching/psihoterapija za zaposlene

Možnosti je več. Coaching oz. psihoterapija lahko potega na lokaciji vašega podjetja v času delavnika, lahko po delavniku znotraj podjetja, lahko pa v času delavnika ali izven delavnika individualno na Vrhniki v mojih prostorih. To je stvar dogovora. Osebno priporočam, da potekajo individualne obravnave izven delavnega časa v mojih prostorih, saj se tako lahko človek najbolj sprosti, posebaj ob težjih čustveno/mentalnih situacijah. V primeru, ko je potreba bolj po adhoc coachingu usmerjenim v optimizacijo na delavnem mestu lahko potekajo srečanja tudi na lokaciji podjetja, če je zagotovljen popoln mir in diskretnost.

 

Cena in sodelovanje

Brez zaposlenih je podjetje mrtvo in ne prinaša dobička niti doprinosa k družbi. Investicija v kader je ključna investicija za dolgoročno uspešnost. Za konkretno ceno pošljite povpraševanje, napišite želje in pridobili boste personalizirano ponudbo. Plačilo psihoterapije je na strani delodajalca, ki se zaveda, da je investicija v človeka enaka investiciji v tehnologijo ali ostale aspekte podjetja. Izgorel ali prepreljiv kader s polno osebnih ter zdravstvenih težav konec koncev ne prinaša dobička drži? Denar, ki je namenjen teambuildingom in izobraževanju zaposlenim se pogosto namenja podpori zaaposelnim. Problematika  pridobivanja novega DOBREGA kadra, ki ga je potrebno tudi upeljati je velika. V ta namen se podjetja odločijo raje investirati v kader s potencialom, ter ga negovati. Tak je trend in moderna, perspektivna podjetja delajo prav to.

 

Kompetence in usposobljenost

 • 10 let izkušenj iz področja podjetništva, marketinga, prodaje
 • Preko 3200 uspešno opravljenih razgovorov
 • Diplomiran tržni komunikolog & PR
 • Certificiran energijski pshioterapevt z več kot 12 mednarodnimi certifikati.
 • Izjemno visoka uspešnost in zadovoljstvo uporabnikov
 • Javna ocena o zadovoljstvu uporabnikov 4.9/5 (ODLIČNO)

Prednosti za vas in vaše podjetje

 • Bolj zadovoljen, miren in spočit kader = boljša klima = večja produktivnost = več prihodkov (+ manj reklamacij in napak)
 • Izboljšana kreativnost in sposobnost reševanja problemov
 • Večja samozavest prodajnega kadra
 • Uskladitev osebnih ciljev kadra in poslovnih ciljev podjetja
 • Izjemno višja lojalnost kadra do podjetja
 • Dvig javnega mnenja podjetja in reputacija v očeh ljudi, zaposlenih in potencialnega kadra
 • Manj odpovedi, manj bolniških, večji prilivi za vas

 

Zaključna misel

Si lahko predstavljate napredek zaposlenih in vašega podjeja ob misli, da imajo vaši ključni zaposleni osebnega mentorja in coacha, ki jim pomaga pri upravljanju z lastno energijo na delovnem mestu in doma (da ne pregorijo), jim pomaga izboljšati produktivnost, organiziranost,  obvladovati stres, pomaga razvozlati osebne izzive, družinske in zdravstvene izzive? Kaj si bo zaposleni mislil o vas kot podjetju in direktorju? Kakšen bo odziv zaposlenega, ki ste mu pomagali razrešiti nek težak osebni izziv? Kako bi se vi počutili, če bi vam pomagal delodajalec pomagal na tak način?

Pošljite povpraševanje in pridobite ponudbo